GENBRUGSGUIDE

Selvom det først og fremmest er indholdet, du er interesseret i, har emballagen også en vigtig opgave. Hos ACO mener vi, at det er en selvfølge at bidrage med vores viden om, hvordan du nemt og korrekt kan genbruge vores emballage.

Når du har opbrugt dit ACO-produkt, og emballagen er helt tømt, skal du ikke bortskaffe den sammen med normalt husholdningsaffald. I stedet er det tid til, at emballagen fortsat gør nytte i et kredsløb, hvor den på bedst mulig vis genanvendes til energi eller nyt materiale. Energi, der kan opvarme boliger, eller materialer, der kan blive til ny emballage eller helt andre produkter.

Plastemballage
Det materialevalg, vi træffer for vores emballage, afhænger blandt andet af, hvad den skal indeholde, hvordan den skal fremstilles, og hvordan designet skal se ud. De fleste af ACO's flasker og propper består af plasttyperne polyethylen (PE), polypropylen (PP) og polyethylenterephthalat (PET), som er blandt de mest almindelige plasttyper for forbrugsvarer. Tom plastemballage og kort sorteres som plast. Hvis metal indgår i en plastbeholder, er det kun som et tyndt lag i selve beholder beholderen for at gøre den tættere eller som en lille detalje i mundingen ved særlige doseringskrav. Dette metal udgør dog en så lille del af hele beholderen, at beholderen stadig skal sorteres som en plastbeholder.

Glaskrukker og låg
Glas er et godt emballagemateriale på grund af dets gode barriereegenskaber, og fordi det ikke absorberer lugt og stoffer fra indholdet. Glas kan genbruges et uendeligt antal gange, uden at kvaliteten forringes. Lågene på ACO's krukker består af plast. Tom emballage sorteres som glas, og låget sorteres som plast.

Pap og indlægsseddel
Set ud fra et miljømæssigt perspektiv er papir- og papirbaseret emballage et godt materialevalg. Papir er et naturligt materiale, og det kan genbruges og har høj energiværdi ved energiudvinding. Papemballagens konstruktion har betydning for, hvor holdbar emballagen bliver. Ved at pakke et produkt i ekstra pap beskyttes følsom emballage mod transportskader, og flere produkter kan stables og transporteres på en palle. Emballagen sorteres som pap, og indlægssedlen sorteres som papir.

Metalflaske
De metalflasker, der findes i ACO's sortiment, er såkaldte aerosolflasker. Proppen består af plast. I aerosolflasker er det en gas, der leder produktet ud. Når emballagen ikke længere virker, når der trykkes på pumpen, er den helt tom og kan indleveres til genanvendelse, hvor metalflasken sorteres som metalemballage og aftagelig prop og pumpehoved som plastemballage.